MF IDEAL –nejvetší vývojový skok od vynálezu kombajnu

| Produkty Všeobecnc Technologie Austro Diesel

Massey FergusoMassey Ferguson, vynálezce samojízdného kombajnu, představuje svou typovou řadu rotorových kombajnů nejnovější generace, jejíž výkon a produktivita představuje pro profesionální zemědělce a dodavatele revoluční vývojový krok: největší zásobník zrna, nejrychlejší vyprázdnění, nejdelší rotory a plněautomatický provoz při vnější šířce pouhých 3,3 m., vynálezce samojízdného kombajnu, představuje svou typovou řadu rotorových kombajnů nejnovější generace, jejíž výkon a produktivita představuje pro profesionální zemědělce a dodavatele revoluční vývojový krok: největší zásobník zrna, nejrychlejší vyprázdnění, nejdelší rotory a plněautomatický provoz při vnější šířce pouhých 3,3 m.

mimo jiné největší pevně zabudovaný zásobník zrna, nejvyšší vykládací rychlost a nejdelší mláticí a separační rotor – pro podstatně zvýšenou efektivitu a pracovní výkon v dosud nebývalých rozměrech.

„Typová řada  MF IDEAL, vyráběná v Evropském kompetenčním centru pro sklízecí techniku společnosti AGCO v italském Breganze, představuje změnu kurzu ve vývoji našich kombajnů“, říká Adam Sherriff, manažer společnosti MF Harvesting pro oblast vývoje trhu v Evropě a na Středním východě.„Jde o největší dosavadní projekt v historii vývoje našich sklízňových strojů, při kterém jsou využívány veškeré zdroje naší mateřské společnosti na celém světě. Při vývoji bylo zkoušeno v laboratoři a v terénu na celém světě 45 prototypů. Všechno na těchto strojích je zcela nové - nový design, nová konstrukce, nové vlastnosti výbavy, nový vzhled, dokonce i úplně nová povrchová úprava v působivém grafitu. Navíc špičkový model, MF IDEAL 9 o výkonu 647 k, otevře společnosti Massey Ferguson zcela nový segment trhu.“

„Základem tohoto výzkumného a vývojového programu byl obsáhlý celosvětový průzkum u našich zákazníků. Nejvyšším cílem bylo poskytnout majitelům a obsluze kombajnů přední výhody v oboru a výrazně zvýšit hospodárnost jejich činnosti. Jádrem našich vývojových prací byly velmi jasné představy našich zákazníků, pokud jde o účinnost paliva, komfort obsluhy a oprav, kvalitu zrna, distribuci zbytků sklizně, přepravní šířku, správu dat a práci na svahu i zhutnění půdy. Massey Ferguson se tradičně zaměřuje na efektivitu, jednoduchost a trvalou spolehlivost. Kombajny IDEAL společnosti Massey Ferguson nabízejí významné výhody ve všech těchto oblastech a mnohem více,“dodává.

Kombajny IDEAL společnosti MasseyFerguson – klíčové vlastnosti

 • Tři zcela nové modely kombajnů s mlácením a separací pomocí jednoduchých nebo dvojitých rotorů a s volitelným vyrovnáváním svahu ParaLevel: MF IDEAL 7 o výkonu 451 k, MF IDEAL 8 o výkonu 542 k a MF IDEAL 9 o výkonu 647 k.
 • Úsporné motory: AGCOPOWER 9,8 litrů (MF IDEAL 7), MAN 12,4 litrů (MF IDEAL 8) a MAN 15,2 litrů (MF IDEAL 9).
 • 4,84 m dlouhý rotor „Dual Helix“ u modelů MF IDEAL 8 a 9 je oborově nejdelší mláticí a separační rotor (o 31% větší mláticí jednotka ve srovnání s nejbližším konkurentem, stav k 8.8.2017). Má velmi nízkou spotřebu energie, výraznou necitlivost vůči měnícím se podmínkám plodin a zajišťuje vysokou účinnost paliva, nízké ztráty zrna, stejně jako šetrné nakládání se zrnem a se slámou.
 • Zásobníky zrna o objemu 12 500 a 17 100 litrů: Volitelný zásobník o objemu 17 100 litrů je největší zásobník obilí, který je v současné době k dispozici, má o 18% větší kapacitu než nejbližší a největší rival a umožňuje díky menšímu počtu vykládacích operací delší práci na poli.
 • Vykládací rychlost 140 a 210 l/s: Volitelný vyprazdňovací systém "Streamer 210" nabízí nejrychlejší výkon na trhu s rychlostí 210 l/s - a je o 32% rychlejší než současná jednička na trhu.
 • Automatické samočinné nastavení: Volitelná aplikace "IDEAL harvest ™" automaticky upravuje nastavení kombajnu během provozu. Pomocí 52 snímačů ovládá nastavení rotoru a sít, jakož i počet otáček ventilátoru a bubnu, aby byla zaručena maximální míra výkonnosti a účinnosti stroje. 
 • Design záchytného dna "IDEAL balance ™": Dva profilované sběrné žlaby pod rotorem zajišťují lepší a čistější hotový produkt - bez ohledu na terén.
 • Jednotka pohonu „DriveCenter“ zahrnuje pohon žací, mláticí a řezací jednotky. Jednoduchá konstrukce umožňuje nízké množství řemenů a řetězů a tím nízkou spotřebu energie a velmi nízké náklady na údržbu.
 • Úzká dopravní šířka: Dokonce i největší kombajn, MF IDEAL 9 s pneumatikami o šířce 800 mm nebo s novými interně vyvinutými pásy, zůstává pod celkovou šířkou 3,3 m. V oblastech s přísnými předpisy o maximální vnější šířce to zaručuje výrazně větší pružnost.
 • Nízké zhutnění půdy: díky novým odpruženým pásovým podvozkům „TrakRide“.
 • Plná konektivita a spojení díky FuseConnectivityGateway pro bezproblémový přenos a optimální využití sklizňových dat, např. jako mapy výnosů.
 • Nová, velmi komfortní a tichá kabina "Vision"s panoramatickým zorným polem.
 • Žací jednotka MF PowerFlow o šířce až 12,20 m zajišťuje pomocí pásových dopravníků výborný tok materiálu a pravidelné zásobování mláticí jednotky obilím klasy napřed.
 • Časová úspora s AutoDock™: První automatický spojovací systém pro žací jednotky zahrnuje jak pohonný systém pomocí kloubového hřídele, tak i hydrauliku a elektrické příslušenství s nejjednodušším ovládáním z kabiny.


K množství výhod nového kombajnu MF IDEAL patří mimo jiné také zlepšená účinnost paliva.„V této oblasti jsme se už při konstrukci koncentrovali na to, aby všechny jednotlivé funkce kombajnu vykazovaly nízkou spotřebu energie“, vysvětluje Adam Sherriff. „Vyvinuli jsme jednoduché pohony a instalovali jsme malý počet pásů – celkem je jich jen 13. Mláticí jednotka Dual-Helix je vybavena takzvanými nízkotlakými rotory,které jsou navrženy tak, aby bylo kolem každého rotoru co nejvíce prostoru pro slámu a zrno bylo optimálně uvolňováno. Délka cesty a skutečnost, že sláma padá díky gravitaci přímo do řezačky, udržuje dodávku energie na minimu, protože se sláma zbytečně neláme. Délka rotoru zajišťuje navíc maximální pracovní výkon při minimální ztrátě zrna.“

Mimořádně dlouhé nízkotlaké rotory podporují kvalitu zrna, protože nakládají se slámou velmi šetrně a zabraňují znečištění konečného produktu. Díky delší a tím důkladnější předběžné separaci prostřednictvím sběrných žlabů IDEALbalance pod rotorem je usnadněna práce sítové skříně a ventilátoru, čímž se dosáhne dobré kvality zrna i při vysoké průchodnosti.Přestože je šnekový vykladač nejrychlejší na trhu,je stoupání závitů šneku v zásobníku koncipováno tak, aby možné poškození zrna při optimálním toku materiálu bylo minimální.Díky kombinaci všech těchto funkcí a vlastností je výsledkem hotový výrobek o nejvyšší čistotě a kvalitě, což snižuje potřebu dodatečného čištění a umožňuje dosažení lepších cen, resp. vyšší rentability.

Jedním z rozhodujících aspektů designu kombajnů IDEAL byl vysoký uživatelský komfort. Dobrým příkladem je volitelná funkce IDEALharvest pro samočinné nastavování.Pomocí 52 senzorů v celém kombajnu je možné prostřednictvím terminálu TechTouch nebo aplikace SmartConnect™vyvolat přehledné kontrolní schéma, které umožňuje řidiči vybrat určitou předvolbu kvality, výkonu a rychlosti pro jeho sklizeň. Stroj potom převezme jemné seřízení rotoru, počtu otáček bubnu a ventilátoru a otvoru síta pro vytvoření IDEÁLních podmínek pro zvolené parametry. Tato jedinečná funkce může mimo tona terminálu nebo prostřednictvím aplikace zobrazit tok materiálu uvnitř stroje, takže řidič může sledovat skutečné, aktuální rozdělení sklízeného produktu uvnitř kombajnu.

Pro provoz na svažitém terénu jsou kombajny IDEAL vybaveny jedinečným systémem IDEALbalance. Kombinace obou profilovaných žlabů pod rotorem není ovlivněna svahy se sklonem až 15% a vždy předává směs zrna a plev v ideálním stranovém rozložení pro separaci, sítovou skříň a ventilátor, takže je při vysoké průchodnosti dosaženo současně vynikající čistoty při nejnižších ztrátách. U pěstitelů se svahy s vyšším sklonem než 15% může systém ParaLevel příslušného modelu kombajnu aktivně kompenzovat dodatečný sklon až o 15%.Tyto modely mají vypouštěcí potrubí Streamer 140 o výkonu 140 l/s a zásobník na zrno o objemu 12 500 litrů. Známý systém pro vyrovnávání svahu ParaLevel zajišťuje přirozený a plynulý pohyb přední nápravy tak, že sleduje profil půdy a zároveň udržuje hlavní součásti ve vodorovné poloze.

Pokud jde o nakládání se zbytky plodin, kombajn MF IDEAL umožňuje bezproblémovou manipulaci s nařezanou slámou.To je způsobeno skutečností, že rozložení materiálu řezačky ShortCut může díky jedinečné úsporné funkci ActiveSpread odpovídat celé šířce řezací jednotky až do 12 m.

Pokud se týká správy dat, řada MF IDEAL přesvědčuje přímým přístupem k datům a vysokou konektivitou prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth a nástroje pro správu stroje AgCommand, založeném na telemetrii. To umožňuje bezchybný přenos dat o výkonu a o sklizni do provozního střediska, prodejci MF nebo výrobci pro analýzu a optimalizaci provozu. Kromě toho jsou k dispozici všechny úrovně výkonu asistenta řízení MF Auto-Guide ™, které lze obsluhovat rychle a snadno ovládáním kabiny "Vision".

Zhutnění půdy, způsobené přepravou v terénu je u řady MF IDEAL sníženo díky velkému zásobníku na zrno a možnosti enormně rychlého vykládání 210 l/s, protože se takvykládání zkracuje a prodlužuje se vykládací cyklus. Inteligentní funkce propusti zrna umožňuje bezproblémovýnáběh vykládacího systému.Je také ale možné ruční ovládání, aby se dala například při plnění přívěsů individuálně regulovat rychlost vyprazdňování.Úplně nový, odpružený pásový systém TrakRide byl speciálně vyvinut v kompetenčním centru AGCO pro pásové podvozky.Systém TrakRide je dostupný v různých šířkách v závislosti na aplikaci a daných podmínkách. Kromě toho nabízí řidiči maximální komfort a významně přispívá k minimalizaci zhutnění půdy.

Opěrka ruky ve zbrusu nové kabině Vision od MF se bude někomu zdát známá, ale při bližším pohledu bude zřejmé, že se v oblasti řidiče mnohé změnilo. K novinkám, které zajišťují ještě vyšší úroveň komfortu, patří na příklad nové odvětrané sedadlo, prostorná chladnička, přídavný úložný prostor, nová palubní deska a možnost otočit terminál TechTouch o 90 stupňů doprava pro další optimalizaci výhledu nasklízecí adaptér.Mnoho zadání se nyní provádí pomocí tlačítek rychlého přístupu, aby byla obsluha stroje co nejjednodušší. LED osvětlení a sada kamer poskytují lepší viditelnost ve tmě při dlouhých pracovních dnech.

Další zvláštností, která se týká komfortu ovládání, je volitelný spojovací systém AutoDock ™, který nejen šetří čas, ale také zvyšuje bezpečnost a minimalizuje nároky na řidiče. Během připojování pracovního nástroje z vozíku žací jednotky nebo ze země stiskne řidič jednoduše příslušné tlačítko v kabině a všechna spojení, to znamená mechanická, elektrická a hydraulická, se provedou automaticky prostřednictvímroboticky podporovaného procesu. Řidič může tedy zůstat v čisté a bezpečné kabině a okamžitě začít pracovat.

Nové kombajny MF IDEAL jsou výsledkem komplexního šestiletého vývojového programu. „Začali jsme prakticky znovu na rýsovacím prkně a každý aspekt architektury kombajnu jsme posuzovali z nového zorného úhlu,“ vysvětluje Adam Sherriff.„Byla to pro nás šance dát se novou cestou a překonat stávající hranice.Byl to skutečně celosvětový projekt, do kterého vložily odborné znalosti a zkušenosti prakticky všechny týmy společnosti AGCO - od designu, konstrukce a vývoje přes výrobu, kvalitu a nákup až po náhradní díly, servis a marketing produktů.“

Podstatnou částí projektu byla také řada obšírných, osobních rozhovorů se zákazníky přímo na místě, které byly prováděny s celkem 60 vlastníky a řidiči kombajnů ve 12 zemích. V Evropě k nim patřily mimo jiné Francie, Německo, Velká Británie a Polsko. Následovaly rozsáhlé průzkumy zákazníků s více než 500 zpětnými vazbami.
Na základě těchto informací byl sestaven seznam kritických oblastí. Zatímco priority zákazníků se podle regionu a segmentu trhu lišily, hlavní poselství bylo vždy stejné. Ústřední zpětná vazba zákazníků jasněvyjádřila potřebu spolehlivosti, snadných oprav a dostupnosti součástí, intuitivní a pohodlné obsluhy, efektivity a vhodnosti stroje pro provozní profil profesionálů.

Kombajny MF IDEAL se vyrábí ve výrobním provozu společnosti AGCO v Breganze v severní Itálii. V posledních letech došlo u tohoto 25 ha velkého provozu k významným investicím.Nejnovějšímu vývoj v tomto zařízení o rozloze 65 000 metrů čtverečních, které je certifikováno podle norem ISO, zahrnuje kompletní restrukturalizaci dodavatelského řetězce a výrobního procesu, instalaci nových válcovacích a ohýbacích strojů, automatizovaných robotických svářecích systémů, výstavbu nejmodernější lakovny a otevření působivého návštěvnického centra AgriDome.

Pro rok 2018 se předpokládá dodávka omezeného počtu kombajnů MF IDEAL, zatímco úplné zavedení do výroby se předpokládá pro rok 2019.

Přehled modelů