Update pro teleskopický nakladac Massey Ferguson

| Produkty Austro Diesel Všeobecnc

Celá rada novinek ve výbave výrazne zhodnotí nove vyrábené modely rady MF 9000.
V lonském roce byl úspešne zaveden model MF 9305Xtra (5,8 m/3 t/100 KS) a nyní také
MF 9306 Xtra (6 m/3 t/100 KS), MF 9407 Xtra (7 m/3,5 t/100 KS) a také MF 9407 S
(7 m/3,5 t/122 KS), které nabízí ješte více pohodlí pri práci a vetší úspornost, zejména díky
novým možnostem pri obsluze.

Pripojení teleskopického ramene níže na rámové konstrukci, optimalizované pro vyšší bezpecnost, spolu s patentovaným asymetrickým tvarem kabiny zajištují vynikající rozhled a velmi pohodlnou práci. V moderním, velkoryse dimenzovaném vnitrním prostoru kabiny, príjemne odhlucneném 75 db(A), jsou ovládací prvky rozmísteny optimálne podle nejnovejších ergonomických poznatu?. Multifunkcní joystick se nachází v optimální vzdálenosti, címž zajištuje efektivní, rychlé a jednoduché ovládání a tím i zvýšení produktivity. Na joysticku jsou umísteny všechny dzležité ovladace rídící teleskopické rameno a k nemu pripojené zarízení.
Digitální obrazovka na ovládacím panelu ukazuje duležité informace, jako napríklad maximální prutok hydrauliky, pracovní hodiny, rychlost pojezdu a otácky motoru, úhel naklonení ramene a
také nastavení pracovní hydrauliky. Smart-Handling-System (SHS) umožnuje ridici prostrednictvím menu nastavit maximální hydraulický prutok. Omezením maximálního prutoku lze perfektne vyladit rychlost nakládání pro jednotlivé typy pracovní aktivity.

Další inovací je nový mód ECO, který se aktivuje spínacem v kabine a který redukuje prutok oleje i otácky motoru tak, aby se snížila spotreba paliva. Stisknutím tlacítka se mení jízdní dosah. Volitelne lze umístit spínac pro zmenu smeru (vpred/neutrál/vzad) na páku na levé strane nebo také vpravo na multifunkcní joystick. Podle potreby tedy muže ridic volit smer jízdy levou ci pravou rukou. Spínac na joysticku umožnje zmenit smer jízdy jednoduchým stisknutím tlacítka, aniž by ridic musel uvolnit levou ruku z volantu. To vše umožnuje rychlejší, bezpecnejší a pohodlnejší provoz.

Výkon stroje prichází z nove vyvinutých motoru (4 válce/3,4 l zdvihový objem/100-122 KS) s EGR a DOC, které odpovídají emisním normám Tier4i a který zarucuje hospodárný a bezúdržbový provoz. Vubec tedy není zapotrebí nákladný cásticový filtr a technologie SCR. Motory jsou i nadále umísteny bocne, rovnobežne se smerem jízdy, tak aby bylo zajišteno vysoce úcinné chlazení a zároven nebránily výhledu a umožnily snadný servisní prístup. Vysoce výkonný chladící blok zajištuje nekompromisní bezpevnost pri nasazení i ve velmi prašných prostredích.

Pohon je hydrostatický: Výkon pri nakládání zvyšuje osvedcený „Speed-Control-System“ (SCS) od MF. Lze volit mezi dvema mechanickými prevody a docílit tak rychlosti až 40 km/h. Hydraulický systém umožnje prutok od 100 až do 190l/min (nejlepší na trhu).

Celý balík uzavírá bohatý výber náradí. K dispozici je i držák pro náradí Manitou, který
umožnje použití náradí této firmy.

„Po pozitivním ohlasu, který jsme získali po zavedení nových prvku ve výbave u MF 9305, máme velkou radost, že mužeme tyto prvky rozšírit i na celou paletu našich teleskopických nakladacu. Novinky zvyšují bezpecnost práce, hospodárnost a komfort a ciní naši radu MF 9000 velmi zajímavou pro zpracování bioplynu, profesionální zemedelce, pronajímatele, ale také pro farmy od strední velikosti – jedná se o ty pravé vysoce výkonné stroje, silné, mnohostranné, ekonomické a pohodlné“, ríká Jean Benoit-Ozon, produktový manažer Massey Ferguson pro teleskopické nakladace.

Charakteristiky teleskopických nakladacu MF 9000 – tech pravých výkonných stroju:

  • nový koncept obsluhy proporcním joystickem a elektrohydraulickými ventily zajištuje vysoce presné rízení teleskopického ramene a náradí
  • patentovaný asymetrický design kabiny s klenutým oknem bez sloupku pro nejlepší rozhled
  • krátký a široký podvozek pro prvot?ídní stabilitu a maximální manévrovatelnost  
  • 2-stupnový hydrostatický pohon pojezdu pro efektivní a jemne dávkovatelný provoz pri nakládání a preprave
  • pohon všech kol jako standard pro další zvýšení ovladatelnosti v tech nejužších prostorech
  • OC a CCLS vysoce výkonný hydraulický systém s prutokem 100 pop?. 190 l/min pro krátké doby nakládání
  • Ventily LoadSensing pro soucasné použití více funkcí  
  • Snadný servisní prístup (jednodílný kryt motoru)   
  • Velmi široká škála MF náradí a zarízení