MF CONNECT

Management vozového parku (flotily)

MF Connect je nyní standardně k dispozici s pětiletým předplatným u všech kombajnů a 6-ti válcových traktorů Massey Ferguson.

Mějte vždy aktuální informace o poloze, výkonu a stavu stroje

MF Connect je nástroj pro správu vozového parku určený pro zákazníky i prodejce. Vzdálený přístup k datům stroje umožňuje informované rozhodování, které zvyšuje provozní efektivitu správou strojů ve správném čase, ve správný čas a na správném místě. Prodejce se blíží zákazníkovi prostřednictvím proaktivní podpory. To zvyšuje produktivitu a provozuschopnost a současně snižuje náklady.

Jak funguje Connect?

Connect nabízí celou řadu datových signálů pro zákazníky a servisní techniky v uživatelsky přívětivém rozhraní. Data jsou zaznamenávána snímači na stroji a jsou přístupná prostřednictvím webového portálu a mobilní aplikace Connect, kde je lze vizualizovat a používat různými způsoby. Vlastník stroje může například zkontrolovat, kde je stroj a kdy naplánovat tankování. Systém také poskytuje servisní oznámení, aby usnadnil plánování a minimalizoval prostoje.

Zlepšení služeb zákazníkům

Díky interním technickým znalostem a AGCO Connect jako nástroji mohou servisní týmy posunout zákaznickou zkušenost na novou úroveň. Vzdálené zobrazení servisních kódů a údajů o činnosti umožňuje proaktivní a hloubkovou podporu, kde lze rychle identifikovat požadavky a majitelé strojů mají méně prostojů.