Pojištění poruchy stroje

Nestačí komplexní (havarijní) pojištění?
Výhody pojištění poruchy stroje!


Nyní je běžnou praxí uzavřít komplexní pojištění nového vozu. Zejména podniky si uvědomují, jak rychle může dojít ke škodám a jak drahé mohou být související opravy.
Je o to překvapující, že mobilní stroje, ať už stavební nebo zemědělské, které mají obvykle mnohem vyšší hodnoty než automobil, často nejsou pojištěny nebo pojištěny jen nedostatečně.
Protože komplexní pojištění kryje pouze obecná rizika, jako jsou:
Bouře / krupobití

 • Poškození při parkování
 • Krádež/Vandalismus
 • Střet se zvěří
 • Rozbité sklo
 • Nehoda, kterou si člověk způsobil sám

Mnoho podnikatelů si neuvědomuje, že pojištění proti poruchám strojů nabízí větší krytí než plně komplexní pojištění, a tím mnohem lépe chrání vozový park. Jaká nebezpečí a poškození lze pojistit v rámci pojištění poruchy stroje? Na rozdíl od komplexního pojištění kryje nepředvídané škody spojené s provozem stroje, zejména prostřednictvím:

 • Lidské příčiny
  • Provozní chyby, neobratnost, nedbalost
 • Vada produktu
  • Chyby designu, materiálu nebo zpracování
 • Technické poruchy
  • Roztržení v důsledku odstředivé síly, zkratu, přetížení, cizích těles, přetlaku nebo podtlaku, selhání měřicích, řídicích nebo bezpečnostních zařízení
 • Síly přírody
  • Bouře, mráz, ledový drift
 • pro mobilní zařízení
  • Požár a -  je-li požadováno - poškození v důsledku krádeže

Která nebezpečí a škody mimo jiné nelze pojistit?

Opotřebitelné díly nejsou pojistitelné, tzn. všechny součásti, které je třeba během životnosti stroje několikrát vyměnit. Jakékoli následné škody způsobené vadnými součástmi podléhajícími opotřebení jsou pojištěny. Součástí pojištění jsou také součásti podléhající opotřebení, pokud byly rovněž poškozeny pojistnou událostí, například nehodou.