Záruka

Bezstarostná jízda s Vaším strojem Massey Ferguson

Záruční balíčky pro  MF traktory, kombajny a lisy na kulaté balíky*
Pro všechny MF traktory, MF kombajny, MF lisy na kulaté balíky - MF baličky balíků - kombinance existují na míru šité záruční balíčky, které vám umožní pracovat s Vaším MF strojem dlouhá léta. Se zárukou 1 + 2 až 1 + 3 roky vám nabízíme ten správný záruční balíček pro Váš nový Massey Ferguson*. Požádejte svého autorizovaného MF obchodního partnera o další informace a podmínky.
Tyto nabídky odrážejí vysokou úroveň důvěry, kterou má společnost Austro Diesel v kvalitu svých produktů. Váš autorizovaný MF obchodní partner vám rád poskytne další informace: www.austrodiesel.at/vertriebpartner

Pojistné podmínky pro  přídavnou záruku (GVB 2013)


Poznámka: V zásadě jsou zárukou pokryty všechny součásti stroje, včetně těsnění, úniku oleje atd. (podle základní záruky výrobce). Vyloučeny jsou pouze ty části, které jsou všeobecně vyloučeny, např. opotřebované díly.

Žádné součásti, vyměněné na stroji mimo běžné servisní intervaly předepsané Massey Ferguson, nejsou zárukou kryté.
*Záruční balíčky „1 + 2 roky nebo 3600 provozních hodin“ a „1 + 3 nebo 4800 provozních hodin“ končí, jakmile vyprší dohodnutá doba nebo dojde k překročení maximálních provozních hodin, podle toho, která ze dvou událostí nastane jako první. Roční povinná servisní prohlídka musí být provedena v autorizovaném smluvním servisu Massey-Ferguson za výhradního použití originálních náhradních dílů Massey-Ferguson. Povinný pravidelný servis zajišťuje držitel záruky. Spoluúčast při pojistné události je 300,00 EUR. Všechny změny, provedené na pojištěném stroji nebo systému po předání společností Austro Diesel GmbH prodejnímu partnerovi MF, nejsou pojištěny. Pokud dojde k výměně opravných jednotek „motor a převodovka“, bude odpočet činit 10% ročně, maximálně však 50%, počínaje 13. měsícem pojistného krytí stroje, postiženého poškozením. Chyby, dodatky, změny a odvolání jsou kdykoli vyhrazeny. Další podrobnosti o záručních podmínkách a rozsahu záruky získáte od Vašeho obchodního partnera MF nebo zde. Akce platí do odvolání.