Osiguranje kvara stroja

Je li kasko osiguranje dovoljno?
Prednosti osiguranja od kvara stroja!

Sklapanje kasko osiguranja za novo osobno vozilo odavno je standard.
Tvrtke su posebno svjesne koliko se brzo može dogoditi šteta i koliko skupi mogu biti popravci.
Stoga je utoliko zapanjujuće da vozila, bilo građevinska ili poljoprivredna, koja većinom imaju puno veću vrijednost od osobnog vozila nisu dovoljno osigurana.
Kasko osiguranje pokriva samo opće rizike poput:

 • oluje/tuče
 • oštećenja vozila na parkiralištu
 • krađe/vandalizma
 • štete od divljači
 • loma stakla
 • nesreće uzrokovane vlastitom krivnjom
 • požara / eksplozije


Mnoga poduzeća nisu svjesna da osiguranje od kvara stroja pokriva puno više od punog kaska i na taj način bolje štiti vozni park.
Koji se rizici i oštećenja mogu osigurati osiguranjem od kvara stroja?
Za razliku od kasko osiguranja, pokrivena su oštećenja koja nastanu nepredviđeno, a koja su povezana s radom stroja, a posebice uzrokovana:


 • ljudskim faktorom
  • pogreške pri rukovanju, nespretnost, nemar, zlonamjernost
 • greškom proizvoda
  • greške konstrukcije, materijala ili izvedbe
 • tehničkim kvarovima
  • pucanje uslijed djelovanje centrifugalne sile, kratki spoj, preopterećenje, strana tijela, nadtlak ili podtlak, zakazivanje mjernih, regulacijskih ili sigurnosnih uređaja
 • prirodnim silama
  • oluja, mraz, led
 • kod mobilnih uređaja
  • požar i – ako je ugovoreno – oštećenje krađom

Koji se rizici i oštećenja ne mogu osigurati?
Ne mogu se osigurati potrošni dijelovi, odnosno svi dijelovi koji se tijekom trajanja korištenja stroja više puta moraju mijenjati. Međutim, eventualna šteta prouzročena defektnim potrošnim dijelom može se osigurati.
Potrošni dijelovi mogu se osigurati i kada je njihovo oštećenje prouzročeno osiguranim događajem, npr. nesrećom.