Casco biztosítás

Manapság a Casco biztosítás megkötése általános egy személyépkocsi vásárlásakor.
Rengeteg autótulajdonos a saját bőrén tanulta meg, hogy milyen költséges egy előre nem látható káresemény, és milyen gyorsan megtörténik a baj.
Ezért mindig meglepődünk azon, hogy milyen kevés mezőgazdasági gép van biztosítva, pedig a vételáruk és a használati értékük többnyire jóval magasabb, mint egy személyautóé.

Egy átlagos Casco biztosítás a következő általános káreseményeket fedezi:

•    Vihar/jég
•    Gép állásában történő események
•    Rablás/vandalizmus
•    Állat okozta károk
•    Üvegtörés
•    Önhibából eredő károkozás
•    Leégés / robbanás

  Az olyan eseményeket is lefedi a biztosítás (egy Casco biztosítással ellentétben), amelyek előre nem láthatóak és a gép üzemeltetéséből adódóan lépnek fel. Ilyenek például:

  • Emberi tényező
   • Kezelési hiba, gondatlanság, hanyagság, rosszhiszeműség
  • Termékhiba
   • Konstrukciós, anyag vagy gyártási hiba
  • Technikai hibák
   • o    Erőhatások, rövidzárlat, túlterhelés, idegen test, túl- vagy alulnyomás végett bekövetkező károsodások, továbbá a karbantartási, kezelési és biztonsági utasítás megszegése
  • Természeti hatások
   • Vihar, fagy, jégverés
  • Önjáró eszközök esetében
   • Tűz és – amennyiben kérelmezik – lopás közben ért károk

  Természetesen a kopóalkatrészek nem térítendők. Ilyen minden alkatrész, amit munka közbeni kopás vagy elhasználódás végett a gép élettartama alatt akár többször is cserélni kell. Az olyan járulékos károk, amelyek egy kopó alkatrész hibája miatt keletkeznek azonban térítendők.  A kopóalkatrészek biztosítottak, amennyiben egy hozzájuk nem köthető biztosítási káresemény végett sérülnek, pl: baleset.