Massey Ferguson BETA

Vršidbeni uređaj

Dokazani, izuzetno teški i snažni vršidbeni bubanj sa podesivim brojem obrtaja i podbubanj visokih performansi garantuju apsolutno maksimalan učinak prilikom vršidbe.

Ulaz i izlaz podbubnja mogu se nezavisno jedan od drugog podesiti, tako da vozač može preciznije da utiče na proces vršidbe.

Ukoliko rotacioni separator nije potreban, on se zahvaljujući jedinstvenom sistemu može deaktivirati tako što se njegova separaciona korpa podiže nagore. Na taj način vozač može da postupa fleksibilnije prilikom optimizacije uzorka zrna i učinka kombajna suvim uslovima žetve.

4-kaskadni slamotresi sa imaju zatvoreno dno i „aktivne stranice“ sa perforiranin rešetkama kako bi povećala otvorena površina u cilju efikasnije separacije.

Električno podesivi ventilator pune širine snabdeva sita visokih performansi svežim vazduhom kako bi se u svim uslovima obezbedio odličan kvalitet zrna.

Sečka slame, zahvaljujući svojim nazubljenim noževima, seće vrlo čisto i ima nisku potrošnju energije. Za upravljanje slamom na raspolaganju su električno podesivi usmerivači i razdeljivač pleve.

Podesive profilne ploče, nazubljeni kontra noževi i poklopac sečke obezbeđuju fino usitnjavanje i ravnomerno raspoređivanje slame.