Smernice za kolačiće

od 23. maja 2017.

Austro Diesel GmbH, Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat (u nastavku „Austro Diesel“) koristi kolačiće za rad veb sajta. Kolačić je mala tekstualna datoteka koja sadrži malo informacija i koja se smešta na čvrsti disk vašeg uređaja kako bi naši sistemi prepoznali vaš uređaj.

Ova smernica za kolačiće vas obaveštava o kolačićima koji se koriste na našem veb sajtu, njihovoj svrsi i mogućnostima koje vam stoje na raspolaganju vezano za kolačiće.

1.    Strogo neophodni kolačići
„Kolačići sesije” i „trajni kolačići” su neophodni kako biste mogli da pristupite programu i funkcionalnostima i kako bi bili prepoznati pokušaji pristupanja u cilju prevare. Preko ovih kolačića čuvaju se sledeće informacije: jednokratno prijavljivanje i ID sesije (kako bi se svrstali vaši podaci za prijavljivanje u toku sesije), afinitet servera i podaci za proveru identiteta (kako bi se održala komunikacija sa najpogodnijim serverom).

Strogo neophodne kolačiće koristimo u toku trajanja jedne sesije („session cookies“). Session cookies se automatski brišu kada se odjavite ili zatvorite vaš brauzer.

Kolačiće sesije koristimo mi ili naši dobavljači usluga. Pored toga, kolačiće sesije koristimo kako bismo sačuvali vaš izbor za program.

Dok koristite program, imate mogućnost da odbijete ili deaktivirate instalaciju ovih kolačića na vašem uređaju tako što ćete promeniti postavke u vašem brauzeru. Preko trake sa alatima većine brauzera može se otvoriti segment "Pomoć" u kojem se nalaze informacije o tome kako možete podesiti da dobijete poruku kada dobijete kolačić i kako kolačiće možete izbrisati. Međutim, ukoliko odbijete ili deaktivirate ove strogo neophodne kolačiće, nećete biti u stanju da koristite program u punom obimu s obzirom da su ovi kolačići neophodni za rad programa.

2.    Integracija usluga i sadržaja trećih lica

Može se desiti da u veb sajt budu uključeni sadržaji trećih lica kao što su npr. YouTube video zapisi, mape od Google-Maps, RSS feedovi ili slike sa drugih sajtova kompanije Austro Diesel. Pretpostavka za to je uvek da dobavljači ovih sadržaja (u nastavku „nezavisni dobavljači“) dobiju IP adresu korisnika. Razlog za to je što bez IP adrese ne bi mogli da šalju sadržaje na brauzer odgovarajućeg korisnika. IP adresa je stoga neophodna za pozivanje i prikaz ovih sadržaja.

3.    Google Analytics
Ovaj veb sajt koristi Google Analytics, servis za veb analizu kompanije Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics koristi tzv. "cookies" (kolačiće), tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje omogućavaju analizu korišćenja veb sajta s vaše strane. Uz pomoć kolačića kreirani podaci o vašem korišćenju veb sajta šalju se kompaniji Google u SAD i tamo se čuvaju. Tako obrađeni podaci su definisani dole pod ovom tačkom.

Google će ove podatke koristiti po našem nalogu kako bi analizirao vaše korišćenje naših veb stranica i izradio izveštaje o aktivnostima korisnika na veb stranicama. IP adresa, prosleđena s vašeg brauzera u sklopu servisa Google Analytics, neće biti povezivana sa drugim podacima Google-a. Vi možete odgovarajućim podešavanjem vašeg brauzera da sprečite čuvanje kolačića.

Pored toga, možete sprečiti evidentiranje podataka (uklj. vašu IP adresu), koji su kreirani od strane kolačića i koji se odnose na vaše korišćenje veb sajta, u Google kao i obradu tih podataka od strane kompanije Google, tako što ćete preuzeti i instalirati dodatnu komponentu za brauzer sa sledećeg linka:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Saglasni ste da se u cilju analize korišćenja veb sajta s vaše strane i za izradu anonimnih statistika o ponašanju korisnika na veb sajtu od strane kompanije Google po našem nalogu vrši obrada sledećih podataka:

  • Vreme zadržavanja na veb sajtu
  • Vreme zadržavanja na svakoj pojedinačnoj stranici i redosled posećivanja pojedinačnih stranica
  • Koji interni linkovi su kliknuti
  • Prethodno otvoreni veb sajt
  • Prva otvorena stranica
  • IP adresa
  • Geografska lokacija korisnika
  • Brauzer i operativni sistem korisnika
  • Rezolucija ekrana i da li su  Flash ili Java instalirani u brauzeru korisnika

Nadalje ste saglasni da se sledeći kolačići s naše strane mogu koristiti za odgovarajuću svrhu:
Ime    Trajanje    Svrha
_ga    2 godine    Razlikovanje korisnika
_gat    10 minuta    Smanjenje broja upita

Primate k znanju da u državama, koje nisu članice EU, može postojati niži stepen zaštite podataka u odnosu na EU i saglasni ste da napred navedeni podaci za potrebe pružanja usluga budu predati kompaniji Google sa sedištem u SAD.

4.    Opozivanje

Vašu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka s naše strane možete u svakom trenutku da opozovete: 

Austro Diesel GmbH,
Concorde Business Park 3/2,
A-2320 Schwechat
E-Mail: verkauf(at)austrodiesel.at
Broj telefona: +43 (0) 1 70120