Smernice za privatnost

od 23. maja 2017.

1.    Odgovorno lice
Odgovorno lice za korišćenje vaših ličnih podataka je:

Austro Diesel GmbH,
Concorde Business Park 3/2,
A-2320 Schwechat
E-Mail: verkauf(at)austrodiesel.at
Broj telefona: +43 (0) 1 70120

(u nastavku „odgovorno lice“ ili „mi“).

2.    Kategorije podataka
Odgovorno lice koristi sledeće lične podatke za slanje informativnog biltena kada se prijavite za isti:

 • ime i prezime,
 • e-adresu,
 • datum prijavljivanja za informativni bilten.

Ukoliko nam pošaljete upit preko našeg veb sajta, za odgovor na upit s naše strane biće obrađeni sledeći lični podaci:

 • ime i prezime,
 • adresa,
 • telefon,
 • e-adresa,
 • vrsta zanimanja,
 • grana poslovanja/zanimanje,
 • veličina gazdinstva u hektarima,
 • datum,
 • tekst upita.

3.    Svrha obrade i pravni osnov
Odgovorno lice koristi vaše lične podatke kako bi vas putem informativnog biltena informisalo o svojim ponudama. Ovi podaci se koriste samo za slanje informativnih biltena i ne prosleđuju se trećim licima. Vaša saglasnost za čuvanje podataka kao i njihovo korišćenje za slanje informativnog biltena je dobrovoljna i istu možete opozvati u bilo kom trenutku. Opoziv se može izvršiti preko linka u samom informativnom biltenu ili putem poruke nekoj od gore navedenih adresa za kontakt. Otkazivanje saglasnosti za slanje informativnog biltena ne povlači nikakve posledice za vas.

Ukoliko upućujete upite odgovornom licu, koristiće se napred navedeni podaci za odgovor na vaš upit.

Odgovorno lice nadalje koristi vaše pristupne podatke samo za statističku analizu u svrhu rada i bezbednosti veb sajta. Međutim, ponuđač zadržava pravo da naknadno proveri podatke evidencije ukoliko na osnovu konkretnih naznaka postoji opravdana sumnja na protivpravno korišćenje.

Austro Diesel ove podatke neće prosleđivati trećim licima.

4.    Vreme čuvanja
Nakon prijavljivanja za informativni bilten sačuvaćemo vašu IP adresu i datum prijavljivanja. Ovo čuvanje služi jedino kao dokaz u slučaju da neko treće lice zloupotrebi neku e-adresu i prijavi se za primanje informativnog biltena bez znanja ovlašćenog korisnika. Vaši podaci se brišu kada se odjavite od primanja informativnog biltena.

Prilikom uspostavljanja kontakta sa odgovornim licem (npr. preko formulara za kontakt ili e-pošte) biće sačuvani podaci korisnika u cilju obrade kao i za slučaj da se pojave naknadna pitanja. Vaši podaci će se čuvati koliko je to potrebno za odgovor na vaš upit.

5.    Vaša prava

Imate pravo na informaciju, ispravku, brisanje i prigovor u vezi obrade vaših ličnih podataka. Pored toga imate pravo na žalbu kod organa za zaštitu podataka.