Heder

Originalni Massey Ferguson Free-Flow & Power-Flow hederi

FreeFlow ili PowerFlow – kako god želite

FreeFlow

FreeFlow hederi su pogodni za većinu useva. Oni se sastoje od zavarenog okvira sa pločama koje su pričvršćene vijcima, tako da pojedinačni delovi (npr. hederski sto) mogu po potrebi brzo da se zamene.

Rezanje preuzima snažan Schumacher nož sa 1254 udaraca u minutu i Schumacher pogon. Potom masu zahvata puž prečnika 610 mm koji celokupnom dužinom ima pokretne prste kako bi se požnjeveni usev ravnomerno rasporedio po širini kosog elevatora.

Za podešavanja na hederu i vitlu predviđena je multifunkcionalna ručica u kabini. Sve mašine imaju serijski ugrađenu AutoLevel funkciju i regulaciju visine rezanja kako bi heder radio optimalno i na teškom terenu. Naknadno se može montirati podizač klasja, a vreme zamene je znatno kraće zahvaljujući multi spojnicama.

Heder je na raspolaganju sa širinom reza od 4.80 m do 7.60 m.

PowerFlow
Uljana repica, grašak i raž su nekad podjednako teški za žetvu kao i polegla pšenica i ječam. Međutim, ti problemi su deo prošlosti sa PowerFlow hederom. Aktivni protok požnjevene mase transporterom obezbeđuje kontinuirano punjenje sa klasjem napred i dodatno smanjuje gubitke na hederu. Testovi su pokazali da protok u otežanim uslovima sa hederom PowerFlow može da se poveća do 73 posto!

Po želji je dostupan koristan puž za uljanu repicu koji omogućava dodatno povećanje protoka kod naraslih useva.

Heder je na raspolaganju sa širinom reza od 5,50 m do 6,20 m.