Vršidbeni uređaj

Vršidbeni uređaj

Teški vršidbeni bubanj i različiti sistemi separacije

Zahvaljujući teškom vršidbenom bubnju od 600 mm i podbubnju za velika opterećenja, ACTIVA S modeli bez problema izlaze na kraj sa većinom useva.

Masa vršidbenog bubnja je povećana dodatnim tegovima kako bi se udarnim letvama dala veća snaga prilikom vršidbe klasja. Time se rasterećuju pogoni, a istovremeno se smanjuju potrebna snaga i potrošnja goriva mašine.

Podbubanj ima dve oblasti sa različitim razmakom žice kako bi se uspostavio optimalan odnos između visokog kapaciteta vršidbe i nesmetanog protoka useva.

Nezavisno podešavanje ulaza i izlaza podbubnja vrši se električnim putem iz kabine. Tako vozač može podbubanj da prilagođava uslovima vršidbe ili da oba dela podbubnja postavi paralelno.

Korisnik može da odluči kako će se nastaviti postupak separacije iza vršidbenog bubnja. Kao prvo, postoji dodatna ABC korpa odbojnog bitera koja obezbeđuje dodatnih 14 stepeni obuhvata podbubnja.

Ko želi da bude fleksibilniji odlučuje se za Multi-Crop Separator (MCS) sa PowerFeed-Roller-om. Ova kombinacija obezbeđuje najbolju separaciju uz istovremeno čuvanje slame. MCS je rotacioni separator čiji bubanj može u potpunosti da se okrene kada nije potreban. Tako se povećava fleksibilnost žetve, a uzorak zrna dobija na kvalitetu naročito u suvim uslovima i kod krhke slame. Kod PowerFeed-Rollera se radi o jednosmernom valjku na dnu kosog elevatora koji obezbeđuje ravnomerno punjenje vršidbenog bubnja.