IDEALdrive

Sistem upravljanja džojstikom Massei Fergusona

IDEALdrive uobičajeni volan zamenjuje džojstikom na levom naslonu ruke koji kontroliše upravljanje, dok regulator sa desne strane upravlja brzinom i smerom.

Komande koje su obično grupisane na volanu ili upravljačkom stubu sada se nalaze na džojstiku na dodir prsta. Dugmad na vrhu džojstika upravljaju migavcima u režimu na kolovozu i svetlima za traženje redova u režimu na njivi; dugmad pozadi uključuju navođenje, prebacuju dugo na kratko svetlo kao i još jedno za sirenu.

Intuitivan i jednostavan za korišćenje, džojstik pruža preciznu kontrolu sa varijabilnim otporom srazmerno brzini kretanja i uglu zakretanja. ‘Vrati u centar’ centralizuje džojstik kada operater otpusti i istovremeno poravnava točkove pravo.

IDEALdrive je u potpunosti homologizovan za EU zahteve drumskog saobraćaja od strane TÜV-a i ispunjava standard funkcionalne bezbednosti ISO-25119. Probni korisnici izjavljuju da je vožnja po kolovozu laka i da sistem daje intuitivnu i preciznu kontrolu. Proporcionalno smanjenje ugla zakretanja pri povećanju brzine kretanja pomaže da se održe stabilnost i komfor tokom transporta.