Agcommand

Telemetrijski sistem 

AGCOMMAND je potpuno sazreo telemetrijski sistem od kompanije AGCO, ovaj proizvod može na ekranu da zabeleži sve informacije o traktoru kao što su npr.: pozicija traktora, istorija i radni status.

Na karti se tačkama u boji prikazuje putanja mašine. Zelene tačke pokazuju kretanje u radu, žute tačke obeležavaju transportno kretanje mašine.

Svi podaci se preko Internet veze mogu pogledati na ekranu desktop računara ili mobilnog telefona.

Preuzimanje

Video proizvoda (AutoGuide & Agcommand)