Prenosnik

Prenosnik

Dyna VT

Dyna-VT je konstruisan za maksimalnu produktivnost, za rasterećenje vozača i optimizaciju potrošnje goriva. PowerControl ručica omogućava laku promenu smera vožnje i promenu broja obrtaja. Korišćenjem tempomata SV1 i SV2 i predpodešavanjem, brzina se održava automatski i biće sačuvana prilikom isključivanja motora.

Regulator graničnog opterećenja se aktivira kada se poveća opterećenje motora, a opadne broj obrtaja motora. Prenosnik smanjuje brzinu kretanja napred kako bi zadržao snagu i traktor kod kolebanja opterećenja radi maksimalnom snagom.

Za jednostavnost i udobnost korišćenja, dinamički Traktormanagement (DTM) komunicira sa Dyna-VT i automatski upravlja motorom i prenosnikom kada se aktivira. DTM upravlja brojem obrtaja kako bi bez gubitka snage održavao konstantnu brzinu kretanja napred i minimizovao broj obrtaja motora.

Dyna-VT i DTM rade sa maksimalnom efikasnošću i istovremeno garantuju ujednačenu vožnju i smanjenu potrošnju goriva.