Originalna zamena

Originalna zamena

 

Sledeći programi zamene se nude od strane  
naših partnerskih radionica:

Menjači za zamenu

Motori za zamenu

  • Shortengine
  • longengine (shortmotor + glava cilindra)
  • kompletni motori

Pumpe za ubrizgavanje za zamenu

Radilice za zamenu

Glave cilindra za zamenu

više informacija