Prijavljivanje za trgovce

Prijavljivanje za MF distributere


MF distributeri ovde imaju mogućnost da pretraže informacije o proizvodima,
cenovnike, rezervne delove, obaveštenja servisne službe odn. zahteve za garancije.
Za korišćenje je potreban unos lozinke. 

Postupak:

1. Kliknite na donji link
2. Unesite korisničko ime i lozinku
3. Potom se nalazite u Austro Diesel Internet pretraživaču. Tu možete da proverite
    raspoloživost rezervnih delova, preuzmete obaveštenja servisne službe odn.
    predate garancije.

 

Prijavljivanje za trgovce izvoz