Financie / Účtovníctvo / IT

Financie / Účtovníctvo / IT

Prok. Reinhard Krusche

Vedúci finančného a účtovného oddelenia

Tel.: +43 1/70 120-137
Fax: +43 1/70 120-707
Mobil: +43 664/504 45 68
E-Mail: reinhard.krusche(at)austrodiesel.at

Dieter Fersterer

Účtovníctvo

Tel.: +43 1/70 120-133
Fax: +43 1/70 120-707
E-Mail: dieter.fersterer(at)austrodiesel.at

Ing. Julius Zechmeister

IT-Manager

Tel.: +43 1/70 120-140
E-Mail: julius.zechmeister(at)austrodiesel.at

Lenka Fitz

IT - Administrácia

Tel.: +43 1/70 120-141
E-Mail: lenka.fitz(at)austrodiesel.at