NA KOHO SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ

5 ročná zárukaso svojim najlepším priateľom bez starostí

Záručné balíky pre iné modely, kombajny a lisy na guľaté balíky *
Aj pre všetky ostatné traktory MF, kombajny MF, lisy na guľaté balíky MF a multifunkčné lisy MF ponúkame na mieru šité záručné balíky, ktoré Vám umožnia dlhoročnú bezstarostnú prácu s Vašim strojom MF.

Pre Váš nový stroj od spoločnosti Massey Fergusson Vám ponúkame vhodné záručné balíky od 1+2 do 1+4 rokov záruky*. Spýtajte sa Vášho autorizovaného obchodného partnera MF na bližšie informácie a podmienky.

Tieto záručné balíky odrážajú vysokú dôveru spoločnosti Austro Diesel v kvalitu ponúkaných výrobkov. Pre bližšie informácie je Vám k dispozícii Váš autorizovaný obchodný partner MF: www.austrodiesel.at/vertriebspartner

Záručné podmienky pre dodatočnú záruku na stroje (GVB 2013)

Upozornenie: V zásade sú všetky súčasti strojov, vrátane tesnení, úniku oleja atd., kryté zárukou (podľa základnej záruky výrobcu). Zo záruky sú vylúčené iba tie časti a súčasti, ktoré sú všeobecne vylúčené, napr. opotrebiteľné časti. Na všetky súčasti, ktoré sú na stroji vymenené mimo bežné servisné intervaly, stanovené firmou Massey Ferguson, nie je záruka poskytovaná.

*Záručné balíky „1+2 roky alebo 3600 motohodín“, „1+3 roky alebo 4800 motohodín“ a „1+4 roky alebo 6000 motohodín“ končia, akonáhle uplynie dohodnutá časová doba alebo príde k prekročeniu počtu dohodnutých motohodín, podľa toho, čo nastane skôr. Povinné ročné servisné prehliadky sa musia vykonávať výhradne v autorizovanom servise Massey-Ferguson a iba za použitia originálnych náhradných dielov Massey Ferguson. Povinné pravidelné servisné prehliadky musia byťdržiteľom záruky zabezpečené a vykonané výhradne v autorizovanom servise Massey-Ferguson a iba za použitia originálnych náhradných dielov Massey Ferguson. Při výměně opravovaných jednotek „motor  a převodovka“ je srážka 10% ročně až do maximální výše 50% počínaje 13. měsícem pojistného krytí stroje postiženého poškozením. Spoluúčasť pre každú škodovú udalosť je € 300,00. Zárukou nie sú kryté akékoľvek zmeny, vykonané na poistenom stroji alebo systéme po jeho odovzdaní firmou Austro Diesel GmbH predajcovi MF. Chyby, doplnenie, zmena alebo zrušenie sú vyhradené. Podrobnosti o záručných podmienkach a rozsahu krytia je možné získať u vášho obchodného partnera MF alebo tu. Ponuka platí až do odvolania.