NA KOHO SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ

5 ročná záruka5 rokov jazdy so svojim najlepším priateľom bez starostí

S najlepšími priateľmi môžete rátať, preto darujeme päťročnú záruku na všetky modely MF 7700 S a MF 8700 S*.

Je jedno, či sa jedná o „Stroj roku 2019“ MF 7719 S alebo o vlajkovú loď MF 8740 S, pri kúpe nového MF 7700 S a MF 8700 S si môžete vychutnať 5 rokov jazdy bez starostí zdarma*.

Každý stroj spoločnosti Massey Ferguson je vyrobený podľa najvyšších štandardov kvality. Na Massey Ferguson sa dá spoľahnúť ako na najlepšieho priateľa, pretože MF je predovšetkým jedno: je spoľahlivý a nenechá Vás v štichu. Massey Ferguson. Traktor taký, ako najlepší priateľ.

Záručné balíky pre iné modely, kombajny a lisy na guľaté balíky **
Aj pre všetky ostatné traktory MF, kombajny MF, lisy na guľaté balíky MF a multifunkčné lisy MF ponúkame na mieru šité záručné balíky, ktoré Vám umožnia dlhoročnú bezstarostnú prácu s Vašim strojom MF.

Pre Váš nový stroj od spoločnosti Massey Fergusson Vám ponúkame vhodné záručné balíky od 1+2 do 1+4 rokov záruky**. Spýtajte sa Vášho autorizovaného obchodného partnera MF na bližšie informácie a podmienky.

Tieto záručné balíky odrážajú vysokú dôveru spoločnosti Austro Diesel v kvalitu ponúkaných výrobkov. Pre bližšie informácie je Vám k dispozícii Váš autorizovaný obchodný partner MF: www.austrodiesel.at/vertriebspartner

Záručné podmienky pre dodatočnú záruku na stroje (GVB 2013)

Upozornenie: V zásade sú všetky súčasti strojov, vrátane tesnení, úniku oleja atd., kryté zárukou (podľa základnej záruky výrobcu). Zo záruky sú vylúčené iba tie časti a súčasti, ktoré sú všeobecne vylúčené, napr. opotrebiteľné časti. Na všetky súčasti, ktoré sú na stroji vymenené mimo bežné servisné intervaly, stanovené firmou Massey Ferguson, nie je záruka poskytovaná.

 * Celková doba záruky 5 rokov alebo 6000 motohodín končí, akonáhle uplynie dohodnutá časová doba alebo príde k prekročeniu počtu dohodnutých motohodín, podľa toho, čo nastane skôr. Povinné ročné servisné prehliadky sa musia vykonávať výhradne v autorizovanom servise Massey-Ferguson a iba za použitia originálnych náhradných dielov Massey Ferguson. Při výměně opravovaných jednotek „motor  a převodovka“ je srážka 10% ročně až do maximální výše 50% počínaje 13. měsícem pojistného krytí stroje postiženého poškozením. Povinné pravidelné servisné prehliadky musia byťdržiteľom záruky zabezpečené a vykonané výhradne v autorizovanom servise Massey-Ferguson a iba za použitia originálnych náhradných dielov Massey Ferguson. Spoluúčasť pre každú škodovú udalosť je € 300,00. Zárukou nie sú kryté akékoľvek zmeny, vykonané na poistenom stroji alebo systéme po jeho odovzdaní firmou Austro Diesel GmbH predajcovi MF. Ponuka záruky je obmedzená na celkovo 30 kusov. Chyby, doplnenie, zmena alebo zrušenie sú vyhradené. Podrobnosti o záručných podmienkach a rozsahu krytia je možné získať u vášho obchodného partnera MF alebo tu. Ponuka platí do 31.12.2019.

**Záručné balíky „1+2 roky alebo 3600 motohodín“, „1+3 roky alebo 4800 motohodín“ a „1+4 roky alebo 6000 motohodín“ končia, akonáhle uplynie dohodnutá časová doba alebo príde k prekročeniu počtu dohodnutých motohodín, podľa toho, čo nastane skôr. Povinné ročné servisné prehliadky sa musia vykonávať výhradne v autorizovanom servise Massey-Ferguson a iba za použitia originálnych náhradných dielov Massey Ferguson. Povinné pravidelné servisné prehliadky musia byťdržiteľom záruky zabezpečené a vykonané výhradne v autorizovanom servise Massey-Ferguson a iba za použitia originálnych náhradných dielov Massey Ferguson. Při výměně opravovaných jednotek „motor  a převodovka“ je srážka 10% ročně až do maximální výše 50% počínaje 13. měsícem pojistného krytí stroje postiženého poškozením. Spoluúčasť pre každú škodovú udalosť je € 300,00. Zárukou nie sú kryté akékoľvek zmeny, vykonané na poistenom stroji alebo systéme po jeho odovzdaní firmou Austro Diesel GmbH predajcovi MF. Chyby, doplnenie, zmena alebo zrušenie sú vyhradené. Podrobnosti o záručných podmienkach a rozsahu krytia je možné získať u vášho obchodného partnera MF alebo tu. Ponuka platí až do odvolania.