Zavarovanje strojne okvare

Garancija     Servis

Je kasko zavarovanje premalo?
Prednosti zavarovanja okvar na strojih!


Sklenitev kasko zavarovanja za novo osebno vozilo je zdaj že standard.
Predvsem podjetniki se zavedajo, kako hitro lahko pride do škode in kako draga so lahko posledična popravila.
Zato je toliko bolj presenetljivo, da vozni stroji, ni pomembno ali gradbeni ali poljedelski, ki so večinoma dražji od osebnega vozila, pogosto sploh niso ali niso zavarovani v zadostnem obsegu.
Kajti kasko zavarovanje krije le splošne nevarnosti, kot so:
neurje/toča,

 • poškodbe pri parkiranju,
 • tatvina/vandalizem,
 • škoda od divjadi,
 • lom stekel,
 • nesreča po lastni krivdi,
 • požar/eksplozija.

Veliko podjetnikov se ne zaveda, da ima zavarovanje okvar na strojih večje kritje kot polno kasko zavarovanje, s čimer je vozni park veliko bolje zaščiten.
Katere nevarnosti in poškodbe je mogoče zavarovati z zavarovanjem okvar na strojih?
V nasprotju s kasko zavarovanjem so krite nepredvidljive poškodbe, ki so povezane z uporabo stroja in nastanejo predvsem zaradi:

  • človeških vzrokov
   • napake pri upravljanju, nespretnost, malomarnost, zlonamernost
  • napak pri proizvodnji
   • napake v konstrukciji, materialu ali izdelavi
  •  tehničnih moten
   • raztrganje zaradi centrifugalne sile, kratkega stika, preobremenitve, tujkov, nadtlaka ali podtlaka, odpoved merilnih, regulacijskih ali varnostnih naprav
  • naravnih ujm
   • neurje, zmrzal, led

  Katerih nevarnosti in poškodb med drugim ni mogoče zavarovati?
  Ni mogoče zavarovati obrabljivih delov – to so vsi deli, ki jih je treba zamenjati med pričakovano življenjsko dobo stroja. Morebitna posledična škoda, ki nastane zaradi okvarjenih obrabljivih delov, pa je zavarovana.
  Obrabljivi deli so zavarovani v primeru, če so poškodovani v zavarovanem dogodku, npr. v nesreči.